Âm ly HD2000
  • Âm ly HD2000
  • Âm ly HD2000
  • Âm ly HD2000
Voltage Gain 32 dB
Input Sensitivity 1.74 V
Input Impedance 20 kΩ
Slew Rate +/-12 V/μs
Output Power (1 kHz – 0,1% THD) (1)
Stereo 8 Ω 600 + 600 W
Stereo 4 Ω 1000 + 1000 W
Stereo 2 Ω 1500 + 1500 W (2)
Bridge 8 Ω 2000 W
Bridge 4 Ω 3000 W (2)
Average Current draw (1/3 power) (3) 5 A @ 230 V AC
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz (0/-1 dB)
Damping Factor (1 kHz @ 8 Ω) 350
Crosstalk 65 dB
S/N Ratio (A-weighted) 105 dB (A)
Mains 220 – 240 V AC- 50/60 Hz
Dimensions (HxWxD) 88 x 482 x 440 mm
Weight 18 kg

Âm ly HD2000

Thẻ:
Sản phẩm cùng danh mục