Loa – B5A
  • Loa – B5A
  • Loa – B5A
  • Loa – B5A
  • Loa – B5A
Trở kháng đầu vào 20 kΩ / 15 kΩ / 10 kΩ
Độ nhạy SPL (1 m) 0.2 A @ 230 V AC (Heavy duty musical program)
Tần số (-10dB) 105 dB continuous, 108 dB peak
Thành phần cấu tạo
LF-MF 5.25″ woofer
HF 1″ Titanium diaphragm tweeter
Góc mở (HV) 90º x 80º
Kích thường ngoài (H x W x D) 248 x 170 x 176 mm

248 x 170 x 290 mm (with SP-5A)

Loa – B5A

Sản phẩm cùng danh mục